DEN-HELDER - Gisteren werden er door zowel een bewoner op de Dirk Schrijverstraat als op de Zeeloodsenlaan ontdekt dat er was ingebroken in hun woning.

In beide gevallen was men via de achterzijde de woning in gekomen en waren er goederen weggenomen. De precieze tijdstippen waarop de inbraken hebben plaatsgevonden zijn niet bekend maar moeten tussen zaterdagochtend en zondagavond hebben plaatsgevonden.

Heeft u iets verdacht gezien, dan wordt verzocht om contact met ons op te nemen op het telefoonnummer 0900-8844