DEN-HELDER - Maandag 19 december 2016 namen college en gemeenteraad een besluit over het vervolgtraject renovatie stadhuis. De renovatie mag niet meer gaan kosten dan 9 miljoen euro. Het al eerder opgestelde Programma van Eisen (PvE) is het uitgangspunt.

De eerste stap wordt een serie workshops met deskundigen en medewerkers van de gemeente. Dit traject moet leiden tot een aanscherping/verfijning van de wensen en eisen en leiden tot een ontwerp. Vervolgens start het aanbestedingstraject en gaat de gemeente op zoek naar een partij die de klus voor maximaal 9 miljoen gaat uitvoeren.

Tijdens de raadsvergadering werden ook zorgen rondom de renovatie uitgesproken, bijvoorbeeld over de geluidsoverlast tijdens de verbouwing. Het college neemt deze zorgen zeer serieus en besteedt hieraan de komende maanden veel aandacht. Doel is en blijft een gerenoveerd stadhuis waarin medewerkers en organisatie prettig en gezond kunnen werken.

Aan het einde van de beraadslaging gisteravond dankte de burgemeester namens college en raad iedereen die de afgelopen tijd intensief aan het onderwerp heeft gewerkt en sprak hij de wens uit om de komende maanden in goed vertrouwen verder te kunnen werken aan de voortgang van het project.