HOLLANDS KROON - Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere kosten van inwoners met een laag inkomen. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Het college van burgemeester en wethouders wijzigt de regels voor de manier waarop wij het inkomen vaststellen als u in de schuldenregeling zit. Daarnaast verandert de vergoeding voor reiskosten van mbo-studenten, voor kosten budgetbeheer en voor de eigen bijdrage peuterplaatsen.

Inkomen in geval van schuldenregeling
De regels voor de vaststelling van het inkomen in geval van schuldenregeling hebben we verduidelijkt. Het gaat om de volgende situaties:

  • een WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
  • de voorbereidingsfase voor een schuldenregeling;
  • een schuldenregeling op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Een deel van uw inkomen wordt opzij gezet voor aflossing van schulden. Wat u overhoudt om van te leven is het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’. Wij gaan er vanuit dat het bedrag niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Op basis van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of de kosten, waarvoor u bijstand vraagt, worden vergoed hangt af van het soort kosten. Dat wordt beoordeeld bij de afhandeling van de aanvraag. Algemene uitgaven, zoals eten, kleding en woonkosten worden niet vergoed.

Reiskosten naar school
Wij vergoeden reiskosten naar school per openbaar vervoer als de afstand van huis naar school groter is dan 15 kilometer voor een enkele reis. Vanaf 1 januari 2017 is voor mbo-studenten onder de 18 jaar het studentenreisproduct (ov-jaarkaart) beschikbaar. Door deze verandering is bijzondere bijstand voor reiskostenvergoeding niet meer nodig.

Vergoeding kosten budgetbeheer
Budgetbeheer is professionele begeleiding voor inwoners die moeite hebben om uit te komen met hun inkomen. Het college heeft besloten om de hoogte van de vergoeding per 1 januari 2017 te veranderen. De vergoeding is nu gebaseerd op de vergoeding die een mentor ontvangt. De werkzaamheden van een mentor zijn anders dan van een budgetbeheerder en daarom is het geen passende vergoeding. Met ingang van 1 januari 2017 hanteren wij de tarieven van Plangroep Solutions. Voor de lopende zaken gaat de verandering in met ingang van 1 januari 2018 in. U ontvangt daarover aan het einde van 2017 een persoonlijke brief.

Eigen bijdrage peuterspeelplaatsen
Voor de eigen bijdrage die u aan kinderopvang betaalt, kan bijzondere bijstand gegeven worden. Deze vergoeding is ook van toepassing voor de peuterspeelplaatsen, die vanaf 1 oktober 2016 geïntroduceerd zijn. Dit zijn plaatsen voor kinderen van ouders die geen gebruik maken van de kinderopvang in verband met werk of opleiding.

Aanvragen van bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen en heeft u extra uitgaven waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen? Dan kunt u via de website www.wijkteam-hollandskroon.nl uw aanvraag indienen.