DEN HELDER - Impressies


Licht vlijde zich naast mij neer.

Het fluisterde dat ik op moest staan.

Ik ben toen naar de zee gegaan

om stilte om mij heen.


Ik heb me daar alleen gewaand

- een hond verwarde me kwispelstaartend met zijn baas -

- een paard draafde over het strand -

- een vrouw, meisje nog, liep blootvoets door het zand -

- een jonge God, blauw shirt en blonde lokken, rende naar me toe


en weer voorbij.

Eenzaamheid is soms dichtbij.


Ik ben toen verder maar gegaan, en zag

de Hooglanders tot hun enkels in het water staan.

Het hert, gevangenschap ontvloden, stond erbij.

De vogels kwinkeleerden voor alles, iedereen en


misschien mij?... als zon 't kind weer in mij wakker kust

en alles wat daag'lijks mij verontrust

op de wind landafwaarts drijft


naar de zee. De zee...

Licht vlijde zich om mij heen.

Het fluisterde dat ik mocht staren

over de zee. De zee...

En al wat mij bezwaarde

droeg die stilte met zich mee.