DEN HELDER - Maandag 27 februari werd de Slag in de Javazee herdacht. In Den Haag en in Den Helder. Een dag later in Soerabaja. Burgemeester Schuiling begon zijn toespraak zo:

Wie verdriet heeft, heeft ruimte nodig. We zeggen: "laat hem maar even..." en we zeggen "zijn verdriet moet een plekje krijgen". We zeggen: "er zijn geen woorden om zijn verdriet te vatten" en we staan om iemand heen. Woordeloos. Sprakeloos.

Vandaag staan we stil bij de Slag in de Javazee, nu 75 jaar geleden. Dat is een mensenleven. En toch gedenken we. Nog steeds. Hier in Den Helder, te Den Haag en morgen op het ereveld Kembang Kuning in Soerabaja. Ik spreek maar zoek naar woorden. Sprakeloos als ik ben bij het zien van zoveel verdriet. We tonen door deze herdenking ons diepe respect aan de gevallenen. Zeelieden die het motto dat hier in de centrale hal van het KIM te lezen is 'kennis is macht, karakter is meer' tot hun credo maakten en daar de hoogste prijs, hun leven, voor betaalden. We houden 1 minuut stilte.

Maar wat zeggen we tegen de nabestaanden?

Wilt u de hele toespraak lezen? Kijk dan op www.denhelder.nl/nieuws