DEN-HELDER - Hoe kun je ervoor zorgen dat zorg- en welzijnsaanbieders in Den Helder meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport en andersom, zodat sportaanbieders hun poorten letterlijk en figuurlijk meer gaan openstellen voor kwetsbare mensen die buiten de boot vallen? Die vraag staat vrijdagavond 27 januari centraal tijdens een eerste ‘Zorg voor Sport’- conferentie, bedoeld voor Helderse sportverenigingen en zorgorganisaties en georganiseerd door de gemeente.  

Tijdens het congres wordt ook bekendgemaakt wie het beste idee heeft om mensen die geïsoleerd thuis zitten, te activeren via sport en beweging zodat zij kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. De gemeente schrijft hiervoor een prijsvraag uit onder sportverenigingen en organisaties in de zorg- en welzijnssector. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het idee uit te voeren.

Meer samen doen 

De gemeenteraad heeft bij de evaluatie van het Sportbesluit op 4 april 2016 het college gevraagd een werkconferentie te organiseren om de zorg- en de sportsector te verbinden. De aanleiding hiervoor was dat veel sportverenigingen aangaven moeite te hebben om nieuwe doelgroepen met aansprekende activiteiten te bedienen. Daarnaast willen zij graag meer contact en samenwerking met zorgorganisaties. Samen kunnen zij zich richten op een aangepast beweeg- en sportaanbod voor  mensen die bijvoorbeeld lange tijd ziek zijn of om andere redenen niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan reguliere sport- of beweegactiviteiten.  De werkconferentie is een nieuwe, eerste aanzet om dit doel te bereiken.

Beste idee  

Vooruitlopend op de bijeenkomst schrijft de gemeente een prijsvraag uit voor het beste idee om via sport en beweging deze mensen te activeren. ‘Sport en bewegen’ moet daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan doelen op het gebied van participatie, preventie, dagbesteding, zelfredzaamheid en/of meedoen. Het prijzengeld van 10.000 euro is bestemd voor de uitvoering.

Elkaar beter leren kennen 

Tijdens de conferentie krijgen de deelnemers goede voorbeelden te zien van succesvolle zorg en sport combinaties via aanspreken verhalen. Daarnaast kan men deelnemen aan diverse inspiratiesessies .  De gemeente heeft het congres voorbereid in samenwerking met Omring, Esdege Reigersdaal, Sportservice Den Helder, Sportfederatie, JVC en de GGZ Noord-Holland Noord.