DEN HELDER - Den Helder is bij uitstek een gemeente waar mogelijkheden zijn voor bewoners om aan een eigen kluswoning te werken. Dat zegt wethouder Odd Wagner naar aanleiding van een werkbezoek aan Amsterdam. Hij roept geïnteresseerden op om zich te melden.

In steeds meer gemeenten zie je dat mensen het fijn vinden om, met andere bewoners samen, een flatgebouw of ander complex te kopen en daar ieder voor zich een nieuwe woning in ontwikkelen of opknappen. “Ik heb dat onlangs in de Klarenstraat in Amsterdam West gezien waar een flatgebouw van een woningcorporatie aan een collectief van particulieren te koop is aangeboden. Deze kopers hebben verschillende soorten woningen in het complex teruggebouwd, variërend in grootte. Sommigen hebben twee of drie flats tot één groot appartement samengevoegd, door vloeren en muren door te breken”, aldus de wethouder.

Ook sociale opknapbeurt

Wat je ziet ontstaan is dat niet alleen het gebouw zelf een heel andere en nieuwe uitstraling krijgt, maar ook de directe omgeving een metamorfose ondergaat. Garageboxen op de begane-grondlaag zijn veranderd in woningen met een tuin en ook aan de voorkant is de openbare ruimte opnieuw ingericht. Zo krijgt een buurt niet alleen een fysieke opknapbeurt maar ook een sociale. Een eenzijdige bewonerssamenstelling wordt doorbroken.

Goed voor leefklimaat

Den Helder is dan wel niet te vergelijken met Amsterdam, maar heeft ook flats die op de nominatie staan om te worden gesloopt. Odd Wagner: “Het zou mooi zijn als we die kunnen gebruiken om mensen hun droom van een zelf vormgegeven woning te laten realiseren. Met Woningstichting Den Helder is hier al eens verkennend over gesproken en zij ziet hier in principe mogelijkheden voor. Een complex moet dan wel geschikt zijn en op een aantrekkelijke plek liggen. Ook moet deze aanpak natuurlijk passen in de plannen die we voor een wijk hebben en er moet een markt voor zijn. Ik weet zeker dat kluswoningen of andere vormen van zelfbouw een grote bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat van een wijk”.

Bij kluswoningen hoeft men niet alleen aan individuele woningen of aan complexen van de corporaties te denken. Kluswoningen zijn bijvoorbeeld ook mogelijk in leegstaande kantoorpanden of scholen. Die zijn er ook in Den Helder.

Belangstelling? Bel of mail!

De wethouder zou graag verdere stappen willen zetten om kluswoningen in Den Helder mogelijk te maken. “Het begint ermee of er belangstelling is. Of geïnteresseerden nu uit Den Helder of van buiten de gemeente komen maakt niet uit. Wij willen nieuwe vormen van wonen en nieuwe vormen van realisatie de ruimte bieden in de gemeente. Dat hebben we in onze Woonvisie opgeschreven en daar willen we dus ook echt uitvoering aan geven”, aldus de wethouder. Hij roept geïnteresseerden op om zich te laten horen of om zich te organiseren. “Dan kunnen we met elkaar verder praten over wat en hoe.” Bellen of mailen kan naar Wim Vermeulen, tel 0223-678841, e-mail; w.vermeulen@denhelder.nl.