Femke Jansen, Damien de Boer en Corinne Colijn. Dát zijn de Helderse kanjers die woensdag 30 november in het zonnetje worden gezet. Zij ontvangen uit handen van burgemeester Koen Schuiling het Helderse jeugdlintje. Wethouder Trees van der Paard reikt de oorkondes uit. Het jeugdlintje is een blijk van waardering voor jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Helderse samenleving. 

Dertig Helderse jongeren mochten inmiddels een jeugdlintje ontvangen. Een speciale jury bekeek en woog de voordrachten. Deze jury bestond uit Joey van Straalen en Maritza Kroon (jeugdlintje-ontvangers 2015), Angèle Selhorst (adjunct-directeur basisschool Vloedlijn), Roy Slort (raadslid CDA) en Trees van der Paard (wethouder Jeugdbeleid). Zij besloten unaniem dat deze drie jongeren een lintje verdienen!

Femke Jansen (10 jaar) heeft oog voor haar woon- en leefomgeving, zo ruimt ze altijd zwerfvuil op.Ook is ze altijd bereid om iemand te helpen en is ze heel opmerkzaam. Mede door haar alertheid werd iemand, die een epileptische aanval had gekregen, op tijd gevonden.

Damien de Boer (15 jaar) zet zich in als vrijwilliger bij het bouwdorp in Tuindorp en bij buurthuis Elto. Hij is een hulpvaardige jongeman en doet alles met een grote lach. Ondanks zijn lichamelijke beperkingen zet hij zich in voor anderen.

Corinne Colijn (18 jaar) zet zich voor 100% en met veel passie in voor Vogelasiel De Paddenstoel. Zij is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van veel activiteiten. Ook is zij actief bij de Vogelwerkgroep, waar ze zich inzet voor de vogels in de Helderse natuur. Zij besteedt vele uren per week aan het welzijn van dieren in het algemeen en van vogels in het bijzonder.