DEN HELDER - De voorbereidingen voor de nieuwe manier van afval inzamelen in Julianadorp zijn ondertussen gestart.

De eerste serie ondergrondse verzamelcontainers voor restafval zijn ingegraven. Eind januari krijgen de Julianadorpers een oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. Begin februari start de nieuwe manier van inzamelen: plastic/blik/pak niet meer in de zak maar in de bak en restafval zelf wegbrengen naar de verzamelcontainer in de buurt. De oranje (plastic enz.) en blauwe (papier) afvalbakken worden dan eens per maand geleegd. De groene bak voor gft en etensresten elke twee weken.