DEN HELDER - Marcel en Marjon Hoekstra plaatsen donderdag 13 juli het eerste Tiny House in de Falgatuinen in Den Helder. Zij gaan er dan ook direct in wonen. In het gebied moeten uiteindelijk meer dan 30 van dit soort vrijwel zelfvoorzienende, kleine woningen komen. Er zijn al diverse belangstellenden met concrete plannen.

Tiny Houses zijn kleine volwaardige woningen, gebouwd vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren. Het doel is dat de woningen zo zelfvoorzienend mogelijk zijn. Ze worden bijvoorbeeld niet aangesloten op het elektriciteitsnet en het riool. Wel op het waternet. Vuil water stroomt naar helofytenfilters op het terrein, waar het door bacteriën wordt gezuiverd. De kavels waarop de Tiny Houses komen te staan zijn gemiddeld 600 m² groot.

Marcel Hoekstra is de penningmeester van Tiny House Nederland. Hij is vanaf het begin betrokken bij het project Tiny House Den Helder, een initiatief van de gemeente en Woningstichting Den Helder. Sinds de flats daar zijn gesloopt, wacht het gebied tussen Marsdiepstraat, Eendrachtsstraat en Dintelstraat op een nieuwe toekomst. Woningstichting en de gemeente willen de Falgatuinen uit laten groeien tot een oase in de wijk. Een gebied waar plaats is voor positieve zaken als kunst, ontmoeting, pionieren, nieuwe vormen van wonen, duurzaamheid en gemeenschapsvorming. Tiny Houses passen ook uitstekend in het doel om in Den Helder uiteenlopende woonsoorten voor iedereen aan te kunnen bieden.

Meer informatie Wilt u meer informatie over het project, of bent u geïnteresseerd om ook zelf een Tiny House te plaatsen, neem dan contact op met Woningstichting Den Helder, tel. 0223 677677.