DEN-HELDER - Een controle op het naleven van de Drank- en Horecawet, afgelopen zaterdagavond, heeft voor enkele overtreders gevolgen gehad. Zo kreeg een supermarkt in De Schooten een waarschuwing omdat bij de kassa herhaaldelijk aan jongeren niet naar leeftijd en legitimatiebewijs werd gevraagd. Dat is wel verplicht omdat de betreffende jongeren niet bekend waren bij de caissière.  

Ook een sportvereniging aan het Schapendijkje kreeg een waarschuwing omdat in de kantine een verjaardagsfeest werd gevierd. Dit soort persoonlijke feestjes in kantines van stichtingen en verenigingen zijn niet toegestaan.  Bij een feestje in de Marsdiepstraat was het ook mis. Handhavers zagen twee jongeren (13 en 16 jaar) met partybekers richting een woning lopen waar een feestje werd gehouden. Zij bleken geen alcohol bij zich te hebben, maar in de woning was dat wel aanwezig - zonder ouderlijk toezicht.  Vanwege hun jonge leeftijd hebben de handhavers de ouders in kennis gesteld van hun bevindingen. Zij bleken niet op de hoogte en hebben de kinderen direct opgehaald. Tot slot kregen bij het Heiligharn twee jongens van 16 en 17 jaar een waarschuwing. Zij werd daar betrapt met een kratje bier. Dat bleek afkomstig te zijn van een 18 jarige. Ook in dit geval hebben de handhavers de ouders in kennis gesteld.

De gemeente Den Helder wil alcoholmisbruik zoveel mogelijk terugdringen en is daarom scherp op het naleven van de Drank- en horecawet