Inwoners van Den Helder met een laag inkomen kunnen via de gemeente gebruik maken van een collectieve zorgverzekering.

De gemeente heeft hierover met Univé verzekeringen afspraken gemaakt. Met de collectieve verzekering voor minima bent u goed en uitgebreid verzekerd tegen een lage premie. Het ‘Univé Gemeentepakket met aanvullende verzekering Compleet’ bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering, inclusief tandartsdekking. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid het verplichte eigen risico van € 385,00 in maandelijkse termijnen te betalen.