DEN-HELDER - Grillroom Sphinx aan het Juttersplein in Den Helder en Steakhouse Ambassador aan de Drooghe Bol in Julianadorp, moeten vanaf woensdag 7 december hun deuren voor een maand sluiten. Dat heeft de burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, besloten. 

De exploitanten (één VOF) hebben de wet overtreden omdat zij willens en wetens in hun restaurants personen hebben laten werken, zonder dat deze de benodigde vergunningen hadden. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 mei van dit jaar geconstateerd dat de betreffende medewerkers van Grillroom Sphinx en Steakhouse Ambassador niet over een geldige tewerkstellingsvergunning beschikten. Zij hebben de Syrische nationaliteit en waren in het bezit van een type w-document. Dit betekent dat zij in afwachting zijn van hun verdere asielprocedure en niet mogen werken. Dit is een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

De exploitanten hebben hierdoor onder meer de belasting ontdoken. Bovendien zijn de werknemers niet voor medische kosten verzekerd.

De burgemeester heeft vanwege deze overtredingen op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) besloten de exploitatievergunning van het bedrijf (tijdelijk) in te trekken