DEN HELDER - Het winterwerk van de afdeling Stadsbeheer komt er weer aan. In de komende winterperiode – globaal van november 2017 tot en met maart 2018 – zijn we op verschillende plekken in de stad bezig met groot groenonderhoud. Net als in voorgaande jaren bestaat het groot onderhoud groen voor een belangrijk deel uit snoeiwerkzaamheden.

Snoeien

Vooral het snoeiwerk is in eerste instantie altijd duidelijk zichtbaar. Afhankelijk van de soort worden. Struiken meer of minder grondig gesnoeid. Snoeien is echter noodzakelijk om de beplanting te verjongen en weer krachtig en gezond terug te laten komen. We waarschuwen u alvast: het is soms echt even schrikken als de schaar er in gaat. Maar echt, het komt ook weer goed! Aansluitend op het snoeiwerk ruimen we het snoeihout en eventueel zwerfvuil op.

Inspecteren bomen

Sinds 2013 laat de gemeente jaarlijks een deel van haar bomenbestand controleren door een externe boomdeskundige. Omdat er in de gemeente meer dan 20.000 straat- en laanbomen staan, is het niet mogelijk alle bomen jaarlijks te laten controleren. Dat is ook niet nodig. In 2013 zijn we begonnen met de meest kwetsbare soorten (populier en wilg) langs hoofdwegen. Daarna zijn de iepen bekeken, gevolgd door els en kastanje. Bij elke gecontroleerde boom wordt aangegeven wanneer deze voor een volgende inspectie in aanmerking komt. Voor de meeste bomen is het voldoende ze eens in de drie tot vijf jaar te inspecteren. Een klein deel komt jaarlijks voor her-inspectie in aanmerking. Hiermee krijgen we een steeds beter beeld van de kwaliteit van ons bomenbestand. Ook deze herfst bekijkt de boomdeskundige weer een kleine vierduizend bomen.

Onderhoud

Met de resultaten uit die boomcontrole maken we een planning voor het onderhoud. In de meeste gevallen betreft het snoeien en dood hout uit de kronen verwijderen. Soms is knotten een optie en een enkele keer moet een boom worden gerooid.

Komend seizoen

Ook komend seizoen gaan we weer aan de slag met het boomonderhoud. Daarbij ligt het accent op snoeien. Op enkele plaatsen zullen we bomen rooien. Soms omdat er geen andere mogelijkheid is, soms ook om ruimte te geven aan andere bomen in de directe omgeving. Uiteindelijk streven we naar een mooi, gezond en veilig bomenbestand.