Wie in aanmerking komt voor het gemeentelijke Kindpakket en bekend is bij onze afdeling Sociaal Domein, heeft - als het goed is – deze week de waardebonnen in de bus gekregen om vóór de start van het nieuwe schooljaar schoolspullen voor de kinderen te kunnen kopen.

Heeft de afdeling geen gegevens van u maar denkt u wel in aanmerking te komen voor het Kindpakket, neem dan vóór 30 november contact met ons op. In dit artikel leest u onder meer over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de waardebonnen te ontvangen.

Nieuwediepers met kinderen onder de 18, die een klein inkomen hebben en een bescheiden vermogen, kunnen van de gemeente waardebonnen krijgen ter hoogte van 150 euro. Hiervoor kunnen zij voor hun kind(eren) schoolspullen kopen of( gym)kleren, schoenen, baby-artikelen, een fiets of onderdelen daarvan of fietsonderhoud. Sportkleding en -schoenen zijn uitgesloten, daarin voorziet een ander fonds. Ouders die kinderen hebben die voor het eerst naar de middelbare school gaan, kunnen daarnaast eenmalig een bon van 150 euro krijgen als bijdrage voor een fiets.

De waardebonnen zijn te besteden bij Helderse winkeliers die aan de actie deelnemen.

Wie komt in aanmerking?

De voorwaarden voor het Kindpakket zijn:

  • U bent inwoner van de gemeente Den Helder
  • U heeft een of meer kinderen die niet ouder zijn dan 17 jaar.
  • Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is
  • Uw vermogen ligt onder de vermogensgrens van artikel 34 van de Participatiewet (voor een gezin met kinderen is dat € 11.880)

Voldoet u aan alle voorwaarden? Neem dan contact op met het team Bijzondere Bijstand van de afdeling Sociaal Domein via telefoonnummer 14 0223 (van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur). Aanvragen kan tot en met 30 november 2017.

Optimale ontwikkeling

De gemeente heeft het Kindpakket in het leven geroepen omdat zij vindt dat alle Helderse kinderen hun talenten vanaf de start van hun leven zo optimaal mogelijk moeten kunnen ontwikkelen. Zij hebben daarvan in hun verdere leven profijt. Een laag inkomen zou dit in de weg kunnen staan. Het Kindpakket kan helpen om een achterstandspositie te voorkomen.