DEN HELDER - Samen met bewoners knappen we de wijken op. Zo is de Grote Rivierenbuurt groener en duurzamer geworden en het plantsoen in de Stakman Bossestraat vogelvriendelijker

Dan de 2 artikelen: Grote Rivierenbuurt, Vogelvriendelijk plantsoen

Tegels eruit, tuinplant erin!

Op naar een klimaatbestendige Grote Rivierenbuurt

Den Helder wil duurzamer en klimaatbestendiger worden en het beheer moet betaalbaar blijven. Samen met bewoners gaan we daar integraal per buurt mee aan de slag. De aftrap was in de Grote Rivierenbuurt. Met een bewonersavond én een zaterdag vol gratis tuinplanten.

Tijdens de bewonersavond werd met ongeveer 30 inwoners gesproken over een klimaatbestendige en duurzame buurt, over ideeën voor vergroening en een betere inrichting van de straat voor voetgangers, parkeren en verkeer. Het werd een levendige discussie met vooral veel praktische ideeën en opmerkingen. Eind dit jaar willen we daar starten met rioleringswerkzaamheden en herinrichting van de openbare ruimte.

afgelopen zaterdag was een eerste actie rond klimaat en regenwater: bewoners die tegels uit hun tuin haalden, kregen daar tuinplanten voor terug. Regenwater kan dan voortaan weer weg door de grond rond de plant.