DEN HELDER - Sinds kort werkt de gemeente samen met Den Helder Suns, Parlan en JOGG Den Helder om de Helderse jeugd meer te laten bewegen en om hen te stimuleren gezonder te leven. Ook biedt het kansen voor jongeren om meer mee te doen in de samenleving. Daarnaast is er een programma voor ouderen.

Wethouder van Sociaal Domein Pieter Kos is heel gelukkig met deze samenwerking: “Basketbal en Den Helder versterken elkaar. Dat was al zo en dat wordt nu door deze afspraken nog eens sterk benadrukt en concreet gemaakt. Dit komt onze Helderse samenleving zeker ten goede!”

Basketbalclub Den Helder Suns is een landelijk opererende topsportorganisatie die de positieve beeldvorming van de stad Den Helder en de regio versterkt en een positieve uitstraling heeft naar de jeugd. Het herenteam komt uit in de landelijke eredivisie. De jeugdteams van de Suns komen al jaren uit op het hoogste landelijke niveau. Daarnaast richt de club zich op breedtesport met recreatief ingestelde teams.

Zien en ervaren dat sport goed is

De organisatie van Den Helder Suns is op verschillende niveaus maatschappelijk actief en wil - in samenwerking met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en ouderenzorgorganisaties - kinderen, jongeren en ouderen door middel van het geven van clinics kennis laten maken met de verschillende facetten van sport en bewegen. Een belangrijk doel van het project is het laten zien en ervaren dat sport en bewegen goed is voor de gezondheid en dat betrokkenheid bij sport het fysieke, sociale en mentale welzijn verbetert.

Voor kinderen en jongeren ligt tijdens de clinics het accent op fysieke training, teambuilding en het opdoen van discipline en sociale vaardigheden. Voor ouderen levert het sporten/bewegen vooral fysieke en sociale voordelen op. Ouderen blijven langer fit en gezond. Het verhoogt de kwaliteit van leven. Daarnaast komen ouderen in contact met elkaar. Eventuele gevoelens van eenzaamheid worden voorkomen.

Door activeringstrajecten kunnen jongeren meedoen in de samenleving; meer grip op en regie over hun leven krijgen, en (in de toekomst) minder afhankelijk zijn van een uitkering.

Helden geven goed voorbeeld

In samenwerking met JOGG worden er tijdens het basketbalseizoen 2017-2018 80 gastlessen en clinics georganiseerd op het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs aan circa 4000 leerlingen. In het programma is ruim aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl (gezond bewegen, gezonde voeding, drinken van water i.p.v. gezoete dranken, bevorderen van sociale vaardigheden en van zelfredzaamheid). De basketbalhelden geven het goede voorbeeld.

In eerste instantie ligt de nadruk in het project op het geven van clinics aan kinderen en jongeren. Later in het project zal aansluiting gezocht worden bij organisaties die werken met en voor ouderen. Hierbij wordt met de clinics zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande trajecten in het kader van eenzaamheidsbestrijding.

Intensieve stage voor jongeren

In samenwerking met jeugdzorgorganisatie Parlan krijgen ten minste zes jongeren per basketbalseizoen een kans een intensieve stage te lopen binnen de basketbalorganisatie Suns en/of bij bedrijven die gelieerd zijn aan de club. Dit verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid en de stap naar betaalde arbeid.

Een trajectbegeleider van Parlan en een begeleider van de Suns begeleiden de jongeren tijdens de stage bij de Suns aan de hand van een op de jongere toegesneden perspectiefplan. Na het stageprogramma stromen de jongeren uit naar een betaalde baan, vrijwilligerswerk of opleiding.