DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft, in navolging van vorig jaar, opnieuw besloten € 100,- per persoon te geven aan de minima in Den Helder om mee te doen in de maatschappij. Dit heet de Meedoenregeling 2017.

In aanmerking hiervoor komen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet groter is dan de toepasselijke vermogensgrens, die meedoen in de maatschappij.

Meedoen in de maatschappij

Meedoen in de maatschappij betekent bezig zijn met maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. Bijvoorbeeld met een bingoavond of een uitje naar het zwembad, bioscoop, dierentuin of speeltuin. Of een lidmaatschap van een vereniging of sportclub. Andere voorbeelden zijn ouder/kind-activiteiten, een cursus, een abonnement op een krant of een tijdschrift of het gebruik van het openbaar vervoer. En zo zijn er nog veel meer activiteiten te bedenken die onder deze regeling vallen. Trees van der Paard, wethouder armoedebeleid, vult aan: “Iedere inwoner van Den Helder zou moeten kunnen genieten van alle prachtige voorzieningen die wij in Den Helder hebben. Ik hoop van harte dat iedereen die er recht op heeft gebruik maakt van deze Meedoenregeling.”

Aanvragen

Voor inwoners die geen brief van de gemeente hebben gehad over de Meedoenregeling, geldt dat zij digitaal een aanvraag kunnen indienen. Dit kan worden ingediend via www.denhelder.nl/meedoenregeling.