DEN HELDER - Opnieuw zet gemeente Den Helder een stap richting een totaal aanbod van reintegratie op maat. Met het deelnemen aan het traject ‘De Vinkebrug’ maken mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op het verkrijgen van betaald werk.

‘De Vinkebrug’ is gericht op mensen met een justitieel verleden of met problematisch  gedrag. Deze personen zijn vaak ongevoelig voor celstraffen en ongemotiveerd voor reguliere werk- en leertrajecten. Het traject is daarnaast ook toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking die sociaal onaangepast gedrag vertonen.

Het doel van ‘De Vinkebrug’ is dat deelnemers door het volgen van het traject de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en uiteindelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien door middel van betaald werk. Daarnaast is de veiligheid hierbij gebaat. Crimineel gedrag en overlast die deze groep veroorzaakt nemen af: door deelname aan het zware dagprogramma is er geen gelegenheid tot het plegen van criminaliteit.   

De aanpak Het programma is gericht op gedragsverandering, het aanleren van basis- en werknemersvaardigheden en aanvaarding van gezag. De deelnemers voeren hiervoor, onder begeleiding van voor deze opdracht speciaal geselecteerde en opgeleide oud mariniers, eenvoudige werkzaamheden in de natuur uit. Ook sporten staat op het programma. Na afloop van het traject en bij goed functioneren kunnen de deelnemers doorstromen naar werk of een regulier dagbestedingstraject. Zo wordt het negatieve gedrag omgebogen naar positief gedrag. Eigen kracht wordt gestimuleerd waardoor nieuwe kansen ontstaan.  

Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos is blij met deze nieuwe aanpak: “We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en daarbij zo zelfstandig mogelijk kan zijn. Dat in dit geval ook een bijdrage wordt geleverd aan een veiliger omgeving is natuurlijk een win win situatie voor iedereen. En Den Helder wordt er ook mooier van. Ik kijk erg uit naar de resultaten.”

Aantal De gemeente koopt een vijftiental plekken in voor de looptijd van een jaar. Op één plek kunnen per jaar meerdere deelnemers zitten. Naar schatting kunnen met deze vijftien plekken gedurende het jaar zo’n 75 personen deelnemen aan het project. De verwachting is dat na een jaar 20 deelnemers zijn uitgestroomd naar regulier werk, een werkervaringsplaats, stage of een opleiding. Na het eerste jaar wordt het project geëvalueerd.   

De aanbieder van traject ‘De Vinkebrug’ is de Stichting Herstelling uit Haarlemmerliede. Het project wordt ook uitgevoerd in Amsterdam en Rotterdam. Voor beide steden geldt dat het een succesvolle aanvulling is op het bestaande instrumentarium voor re-integratie. 

De training is gestart vanaf medio februari 2017. Stichting Herstelling heeft onderdak gevonden in een voormalig Duits manschappenverblijf op Fort Dirksz Admiraal.  Beheerder  De Stichting Stelling Den Helder, André Koning: “We zijn blij met de komst van de Stichting Herstelling  en de bijdrage van deze organisatie aan het onderhoud van de Stelling Den Helder”.