DEN HELDER - Een nieuw beleidskader voor toerisme. Dat is wat wij, burgemeester en wethouders, aan de gemeenteraad voorstellen. Dit nieuwe kader, Den Helder Bruist! genoemd, is ontstaan na de evaluatie van de huidige nota Toerisme en Recreatie. Tijdens deze evaluatie is onderzocht wat bijdraagt aan verdere ontwikkeling van de toeristische sector in Den Helder. Dit is gebeurd in nauw overleg met ondernemers in de toeristische en recreatieve sector en raadsleden.

’Den Helder Bruist!’ moet er de komende jaren voor zorgen dat met name ondernemers en andere organisaties in de toeristische sector innovatieve en kwalitatieve initiatieven opstarten. Het geeft een overzichtelijk en integraal beeld van de geldende beleidsregels en vervangt hier een aantal van. Zo worden dan straks de nota’s ‘Toerisme en Recreatie ‘Bestemming Den Helder’’, ‘Den Helder gevierd!’ en ‘Kamperen bij de boer’ vervangen door dit nieuwe beleidskader toerisme.

Onder het nieuwe beleidskader zal de gemeente meer regie dan uitvoering pakken bij lokale en regionale projecten. Ook wordt duidelijk hoe de promotie van Den Helder in het algemeen wordt opgepakt. Hiermee hebben de gemeente en de andere partijen samen een basis om bezoekers en toeristen te verleiden naar Den Helder te komen. Want dat Den Helder bruist en genoeg ambitie heeft om dat te laten zien en te ervaren, wordt in het beleidskader goed duidelijk.

Op 29 mei behandelt de raadscommissie Bestuur en Middelen het raadsvoorstel.