DEN HELDER - Jongeren die alcohol of tabak willen kopen hebben lang niet altijd een ID bij de hand. Bovendien vragen verkopers er nog niet altijd naar. Daarom staat ook dit jaar tijdens de actieweek ‘NIX zonder ID’ het tonen van de ID en het naleven van de leeftijdsgrens centraal

De leeftijdsgrens voor alcohol en tabak is in 2014 opgeschroefd naar 18 jaar. Daar waren niet alle jongeren blij mee, maar het is een belangrijke stap geweest omdat het hen beschermt tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en tabak. Onderzoek laat gelukkig zien dat alcoholgebruik onder jongeren tot 16 jaar daalt, maar ook dat er jongeren zijn die vanaf 16 jaar juist meer gaan drinken. Dagelijks belanden er nog jongeren onder de 18 in het ziekenhuis omdat ze zichzelf in coma hebben gezopen. Werk aan de winkel!

Mysteryshoppers

Jongeren krijgen echter nog te makkelijk alcohol en tabak mee. Uit landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens onder supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria’s, thuisverkoopkanalen, sportkantines en overige verkooppunten blijkt dat 17-jarige mysteryshoppers bij 64% van de aankooppogingen alcohol mee kregen. Voor tabak was dat 57%.

Wat kunnen jongeren doen?

Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als spontaan je ID toont als je onder de 25 bent.

Wat kunnen verstrekkers doen?

Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van ons allen om dat wel te doen. Want NIX18: dat doen we samen!

JIT team

In Den Helder speelt het Jongeren Interventie team (het JIT) een belangrijke rol bij het signaleren van problemen bij jongeren. Het JIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente en politie waarbij handhavers en politieagenten samen op pad gaan. Vaak is er een verband met alcohol en drugs. Wanneer het JIT ongeregeldheden constateert, stellen zij de ouders van de betrokken jongeren hiervan in kennis.

Dit jaar zijn 30 jongeren betrapt met alcohol in de openbare ruimte, net zoveel als vorig jaar om dezelfde tijd. Vier kregen een HALT-verwijzing, dertien een boete en nog eens dertien jongeren kwamen er vanaf met een waarschuwing.

In 2014 ging het om negentien jongeren en in 2015 om zeventien.