DEN-HELDER - Locatie Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep moet een toekomstgerichte voorbeeldlocatie blijven met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingericht zorg. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep. Daarmee volgt zij het advies van de externe onderzoekscommissie die zich de afgelopen maanden gebogen heeft over de toekomst van het Helderse ziekenhuis. Ook het medisch stafbestuur van het ziekenhuis schaart zich volledig achter het advies. Het huidige zorgpakket in Den Helder blijft en wordt waar mogelijk uitgebreid.

Zorg

Zo blijft onder meer de cardiologische zorg in Den Helder beschikbaar en wordt de acute zorg versterkt. De huidige bedden van de afdelingen voor acute opname en ouderen worden verdeeld over 1 afdeling voor snijdende vakken en 2 afdelingen voor beschouwende vakken. Het ziekenhuis wordt meer seniorvriendelijk ingericht. Er komt ruimte voor de planbare zorg (hoog volume/laag risico) uit het hele verzorgingsgebied van Noordwest. Een klein deel topklinische zorg kan niet in Den Helder geboden worden en zal ook in de toekomst geconcentreerd worden op de locatie Alkmaar of in andere (academische) centra. Het locatieprofiel beweegt mee met de vraagontwikkeling en de innovatie van de ziekenhuiszorg: van een statisch profiel naar een dynamisch profiel.

Aanbevelingen

In haar rapport doet de commissie aanbevelingen voor het toekomstig locatieprofiel. De raad van bestuur neemt deze integraal over en legt het middels een voorgenomen besluit voor aan de medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, Verpleegkundig adviesraad en Cliëntenraden.

De uitkomsten en aanbevelingen zijn inmiddels gedeeld met de gemeente Den Helder en de zorgverzekeraars en in beide gevallen met enthousiasme ontvangen.