DEN HELDER - School 7 is tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Er zijn de hele dag mensen aanwezig die kunnen rondleiden en vertellen over de historie van het gebouw. School 7 laat zien hoe oud en nieuw perfect samengevoegd zijn tot één geheel. In het pand zijn veel authentieke kenmerken van de school bewaard gebleven, zoals dakpannen en oude muren. Ook leuk om te zien hoe de kindertoiletjes van weleer zijn omgevormd tot ruimtes waar je kunt lezen of internetten. Op ieder half uur start er een rondleiding: 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur.

Lezing

Om 14.00 uur begint in de theaterzaal een lezing door Wout Smit. Open Monumentendag gaat dit jaar over mensen: Boeren, burgers en buitenlui. Het Koegras, dat 200 jaar geleden werd ingedijkt, is een levend monument. De ontwikkeling van de polder was mensenwerk en is dat nog steeds. Hoe leefden de mensen in het ‘buiten’ van Den Helder en wat beleefden zij? Aan de hand van een intrigerende familiegeschiedenis krijgen de luisteraars een beeld. Het ‘familie-epos uit het Koegras’ begint in 1843, toen een boer uit Schagen zich met zijn gezin in de nagenoeg lege polder vestigde. En het eindigt in 1943 toen zijn boerderij, die inmiddels door een van zijn nazaten werd bewoond, in opdracht van de bezetters moest worden afgebroken.

De lezing is gratis te bezoeken. In verband met het aantal beschikbare plaatsen is vooraf reserveren wenselijk. Dit kan via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie van de bibliotheken.