DEN HELDER - Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dikwijls hebben zij ook moeite met het omgaan met een computer.

Laaggeletterde mensen ervaren vaak een taboe, schamen zich of verbergen wat niet lukt. Bekende uitvluchten zijn bijvoorbeeld: ‘Dat formulier vul ik thuis wel in’, ‘Ik ben mijn bril vergeten’, of ‘Ik kan niet zo goed met computers overweg’.

In Den Helder hebben verschillende organisaties de krachten gebundeld en een Taalhuis opgericht. Het doel is om laaggeletterdheid meer bekendheid te geven en mensen te helpen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Op donderdag 14 september wordt het Taalhuis officieel geopend door wethouder Trees van der Paard. Het programma begint om 14.45 uur in School 7, de inloop is om 14.30 uur. Ter introductie bespreekt Maria Sabel van Stichting Lezen en Schrijven de feiten en cijfers rond laaggeletterdheid en de winst die te behalen valt door scholing. Rebecca van der Meer van Bureau Lost Lemon vertelt daarna over vijf verschillende typen laaggeletterden en laat zien dat ieder type om een eigen benadering vraagt.

Vanaf 16.15 uur is er een informatiemarkt waar deelnemers kunnen ervaren wat het Taalhuis kan betekenen. Daar kan men onder meer in gesprek met een ervaringsdeskundige of langsgaan bij een van de samenwerkingspartners in het Taalhuis. Dat zijn het ROC Kop van Noord-Holland, Mee & De Wering, Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder, KopGroep Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, Humanitas, Vluchtelingenwerk en Praktijk voor uw welzijn.

Iedereen is 14 september welkom in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder. Graag vooraf aanmelden in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Dit kan via: www.kopgroepbibliotheken.nl