DEN HELDER - Er is een einde gekomen aan jarenlang juridisch getouwtrek rond de watertoren in het centrum van de stad. De gemeente en de heer Koks, ontwerper van de renovatie van de watertoren en bouwkundig ingenieur, hebben overeenstemming bereikt over de werkzaamheden aan de toren. De heer Koks kan het gebouw nu verder renoveren en geschikt maken als woonverblijf. De gemeente gaat € 972.000 betalen. De heer Koks zal zelf ook een deel financieren. De watertoren gaat twaalf keer per jaar open voor publiek.

Beide partijen waren al jaren in een gerechtelijke procedure verwikkeld. Er was een verschil van mening over welke zaken nog uitgevoerd moesten worden om tot een goede oplevering van de watertoren te komen, en wie waar voor verantwoordelijk was.

Het huidige college wilde heel graag een eind maken aan deze voortdurende zaak en heeft daar de afgelopen maanden extra op ingezet. In dit voorjaar hebben beide partijen besloten dat zij een schikkingstraject gingen proberen. Basis van dit traject was het gerechtelijke deskundigenrapport dat al eerder was opgesteld over het werk dat de gemeente nog aan de watertoren moest (laten) uitvoeren.

Op basis van dit rapport is tijdens het schikkingstraject door een onafhankelijke partij een kostencalculatie opgesteld waar de partijen nu tot overeenstemming over zijn gekomen. De gemeente stelt € 972.000,-- beschikbaar zodat de heer Koks in de gelegenheid wordt gesteld herstel- en afbouwwerkzaamheden aan de watertoren te verrichten. Ook is er overeenstemming bereikt over de erfpachtakte. Wethouder Kuipers: “Jammer dat het gehele proces zo lang heeft geduurd en wij als gemeente een groot bedrag beschikbaar moeten stellen, ondanks dat we daar al eerder geld voor gereserveerd hebben. Echter, ik ben enorm blij dat we nu overeenstemming hebben bereikt en de watertoren door een liefhebber, dhr. Koks, wordt afgebouwd, bewoond en beheerd. Het is belangrijk dat onze watertoren ook in de toekomst die mooie blikvanger in het vernieuwde stationsgebied blijft.”

Onderdeel van de overeenkomst is een bezoekersregeling. Het dak van de watertoren zal twaalf keer per jaar tussen 10.00 en 14.00 uur tegen een kleine vergoeding opengesteld worden voor publiek. De verwachting is dat de heer Koks op zeer korte termijn nadat het college de vaststellingsovereenkomst heeft vastgesteld, zal beginnen met de voorbereiding. De heer Koks: "Net als de wethouder vind ik het jammer dat het zolang heeft geduurd maar ben ik blij dat we er nu uit zijn en zie er naar uit om dit prachtige pand te kunnen afbouwen en bewoonbaar te maken."