DEN HELDER - De jeugd heeft de toekomst. Daarom zet de gemeente sterk in op jongeren die nu niet actief meedoen in de samenleving. Door hen te motiveren en inspireren om wél mee te doen. Om uiteindelijk een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat begint met scholing en ervaring opdoen.

Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden sinds vorige maand actief benaderd door consulenten van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente. Zij worden uitgenodigd voor een gesprek, maar kunnen zichzelf ook aanmelden via de website www.lerenindekop.nl. In het gesprek met een RMC-trajectbegeleider wordt samen met de jongere zijn of haar toekomstwensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Een stappenplan wordt opgesteld en de trajectbegeleider biedt, waar nodig, ondersteuning op maat. De jongere gaat zelf aan de slag met het stappenplan om het beste uit zichzelf te halen. Als het nodig is verwijst de RMC-trajectbegeleider de jongeren door naar professionele hulpverlening. Als zij niet reageren op de uitnodiging om in gesprek te gaan, komt de RMC-trajectbegeleider thuis op bezoek.

Wethouder Trees van der Paard is blij met deze actieve benadering van jongeren in onze gemeente: “Wij bieden hen daarmee een kans om in de toekomst economisch zelfstandig te worden. En daardoor kans op onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en om volwaardig mee te draaien in de maatschappij.”

Startkwalificatie

Jongeren hebben een startkwalificatie nodig omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Jongeren maken daardoor meer kans op werk. Uit onderzoek is gebleken dat sommige jongeren (tot 23 jaar) voor een groot deel thuis zitten, zonder werk, zonder inkomsten of zonder een actieve dagbesteding. Met het project ‘Klaar voor de START(kwalificatie)!’ krijgen jongeren hulp richting werk en scholing.

RMC-wetgeving schrijft voor dat scholen verplicht zijn om voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar te melden bij de gemeente. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk om voortijdige schoolverlaters in beeld te brengen, te houden en hen eventueel in combinatie met werk terug te leiden naar het onderwijs.

Meer informatie over het project ‘Klaar voor de START(kwalificatie)!’ is te vinden op www.lerenindekop.nl.