DEN HELDER - Reizen is iets anders dan je verplaatsen. Om te reizen hoef je niet van A naar B te gaan. Reizen doe je in je hoofd, verplaatsen gaat met je benen(wagen). Reizen deed je als kind als je plaatjes zag van verre oorden, of ridders in kastelen. En later, als je thuis de foto's bekijkt van je vakantie of je jeugd. Of van je ouders, misschien van mensen of pleinen die je nooit hebt gezien. Wie reist gebruikt zijn fantasie en kan verhalen vertellen. Wie zich verplaatst gaat van A naar B maar mist tenminste de helft van wat hij zou kunnen meemaken en ervaren. Soms gaan mensen de hele wereld over maar reizen ze nooit.

Nu is Sail in de stad. Uit alle windhoeken nemen schepen verhalen met zich mee. Elke mast, elk zeil, elk stukje hout en elk boegbeeld vertelt een verhaal: het kompas geleidde ze over alle wereldzeeën en nu gaan ze hier voor anker. Elke opvarende, van matroos tot commandant, weet van reizen. Hun verhaal is meer dan woorden achter elkaar.

Verplaats je naar Sail, en gun je de reis over de wereld.