DEN HELDER - De reuzenberenklauw staat bijna weer in bloei, met prachtige witte bloemen. Maar pas op! Het sap van de berenklauw, dat vrijkomt na het breken of kneuzen van de stengels, bevat een stof die de huidcellen gevoelig maakt voor zonlicht en andere UV-straling. De huidcellen sterven daardoor af en dat veroorzaakt een ontstekingsreactie. Bovendien kan het brandblaren veroorzaken bij mens en dier.

Hoe herken ik de reuzenberenklauw?

De reuzenberenklauw maakt bladeren van minstens een tot anderhalve meter lang. Hij kan twee tot vier meter hoog worden. De met een grote schermbloem getooide reuzenberenklauw is ruw behaard met brandharen.

Voorkomen beter dan genezen

De tropisch aandoende plant heeft vooral op kinderen een aantrekkingskracht. De bladeren kunnen langer dan een meter worden. Je kunt je er prachtig onder verstoppen. Kinderen die onder de bladeren kruipen, komen soms met grote jeukende brandblaren thuis, zeker als ze in de zon hebben gelopen. Het is dus verstandig uw kinderen te wijzen op de berenklauw en haar risico’s. Vertel ze hoe de plant eruit ziet, hoe ze verwondingen kunnen voorkomen (zie apart kader) en wat ze moeten doen als ze zich alsnog branden aan de plant. Misschien kunnen ze aangeven op welke speelplekken de berenklauw staat.

Blaren

Contact met de sappen van de reuzenberenklauw of een lichte aanraking in combinatie met zonlicht kan na 24 uur leiden tot huidbeschadiging. Eerst kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes ontstaan. Na enige uren kunnen die zich ontwikkelen tot grote blaren. De blaren zien eruit als ernstige brandwonden en genezen pas na een tot twee weken. De sappen maken de huid overgevoelig voor zonlicht. Is uw huid in aanraking gekomen met het sap van de reuzenberenklauw, ga dan niet in de zon of onder de zonnebank gedurende enige dagen. Er zullen dan geen blaren ontstaan. Wel kan de huid kortdurend geïrriteerd raken.

U meldt, wij steken

Het is niet de bedoeling dat de berenklauw compleet uit het Helders groenbeeld verdwijnt. De gemeente verwijdert de plant alleen op die plekken waar hij het meeste risico geeft: langs fietspaden en voetpaden. Maar misschien kent u nog andere gemakkelijk toegankelijke plekken waar de berenklauw risico oplevert, bijvoorbeeld voor spelende kinderen. Deze risico-plekken kunt u melden bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0223 of via de app Makkelijk Melden.


Wat moet u doen na contact met een berenklauw? 

  • Was de huid direct af met water en zeep. Is er geen gelegenheid om de huid af te spoelen, bedek de huid dan meteen.

  • Na het afspoelen moet u de huid bedekken zodat er geen zonlicht op kan komen. Het is verstandig om een week uit de zon te blijven.

  • Wrijf het sap niet uit over de huid en raak het gezicht niet aan.

  • Ga naar de huisarts als er toch ‘iets’ te zien is, bijvoorbeeld rode uitslag.

  • Heeft u sap in de ogen gekregen? Dan moet u direct uw ogen uitspoelen met veel water en meteen daarna contact opnemen met de huisarts.

  • Ga direct naar de spoedeisende hulp (SEH) als u het sap in de mond heeft gekregen. Dit is zeer gevaarlijk.