DEN HELDER - Scheiding, ziekte, ontslag; het kan iedereen overkomen. Als het nodig is helpt de gemeente deze mensen, vaak achter de schermen en in stilte. In deze serie geven we u een kijkje in de dynamiek van het sociale domein. Wat zijn de verhalen van de mensen die wel een zetje konden gebruiken en hoe krijgt dat in de praktijk vorm? In dit eerste interview gaat het over: het beleid.

Een sociale aanpak met lef

Wil Den Helder de komende jaren aan zoveel mogelijk inwoners met een hulpvraag tegemoet kunnen komen, dan moeten de activiteiten in het sociale domein slimmer vormgegeven worden. ‘Sociale innovatie’ is het motto. Wethouder Pieter Kos en afdelingsmanager Sociaal Domein Willemijn Bakker leggen uit wat het betekent.

Kortgeleden zijn basketbalclub Den Helder Suns, jeugdhulporganisaties en gemeente een samenwerking aangegaan. Naast het spelen van hun topwedstrijden gaan ‘de lange mannen’ voortaan ook clinics geven aan jongeren om ze het plezier en nut van bewegen en sportief bewegen te laten ervaren. Een aantal van hen wordt daarbij zelfs intensiever begeleid, zodat zij grip krijgen op hun leven en weer mee kunnen doen in de samenleving. “Zo rijgen we gezondheid, jeugdzorg, sport en werk aan elkaar in één aanpak. De stoere uitstraling van de Suns sluit perfect aan bij de belevingswereld van deze doelgroep”, legt Pieter Kos uit.

Naar de gemeente kijken

Eigenlijk is dit sociale innovatie in uitvoering, namelijk de manier waarop allerlei betrokkenen - van inwoners tot maatschappelijke organisaties - de handen ineen slaan om een sociaal netwerk te vormen. Willemijn Bakker: “Vroeger keek iedereen naar de gemeente met de vraag: wat kunnen jullie voor ons doen? Wij formuleren het nu anders: wat kunnen we met elkaar doen?”

Tot het sociale werkveld behoren participatie, zorg, WMO en jeugdhulp. Taken die voorheen de verantwoordelijkheid van het Rijk waren, maar nu zijn overgeheveld naar de gemeentes. Kos: “Het bijgeleverde budget wordt echter dermate afgebouwd dat we keuzes moeten gaan maken.”

Buiten bestaande kaders

Uitgangspunt is dat mensen die aangewezen zijn op - intensieve - zorg en aanverwante regelingen op de gemeente moeten kunnen blijven rekenen. “We organiseren de zorg dichter bij de burger, en als het kan doen we dat ook zo veel mogelijk samen met alle betrokken partijen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde: wat wil en kun je zelf organiseren? Zo ontstaat er steeds weer maatwerk.”

Hoe die eigen kracht aangeboord wordt, wordt ook zichtbaar op een ander sociaal terrein. Bij de uitkeringen verschuift het perspectief steeds meer van ‘rechtmatigheid’ naar ‘doelmatigheid’. Bakker: “Het streven bij een uitkering is meer dan ooit om alle mogelijkheden te benutten om iemand naar werk te begeleiden.” “Voor zo’n benadering is lef nodig. Je moet buiten de bestaande kaders durven denken. Hoe lossen we samen een bepaald probleem op?”, vervolgt Pieter Kos. “Den Helder is nooit een bange gemeente geweest. Als ik zie hoeveel energie en enthousiasme er vrijkomt bij de samenwerking met de Suns en bij vele andere soortgelijke sociale projecten in onze mooie stad, denk ik oprecht dat we op de goede weg zitten.”