Welke keuzes dragen het meeste bij aan het geluk van de inwoners van Den Helder? Die vraag staat centraal in de ambitieuze aanpak ‘sociale innovatie’, waarmee wethouder Pieter Kos een nieuwe beweging in het omkijken naar elkaar in gang heeft gezet.

Het Rijk heeft tal van zorgtaken overgedragen aan de gemeentelijke overheden, en zij staan voor de opgave om die een plek te geven in de lokale samenleving. Den Helder heeft daar een duidelijke richting in bepaald. Met als centrale gedachte: de gemeente maakt de zorg niet, maar de mensen doen dat met elkaar. “Wij moeten ze daar alleen wel bij helpen”, aldus Pieter Kos, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het Sociale Domein in Den Helder.

Ouderwetse buurtnetwerken

Als voorbeeld noemt hij de Visbuurt. Een wijk waar de sociale samenhang en de bereidheid om er voor elkaar te zijn groot is, maar waar bewoners niet altijd in staat zijn om de juiste weg naar de overheid te vinden. “Als een buurthuis uitgebreid moet worden om haar sociale functie nog beter in te kunnen vullen, dan moeten we als gemeente daarop inspringen”, stelt Pieter. “Wat we uiteindelijk willen is dat die ouderwetse, maar nog steeds springlevende buurtnetwerken verder versterkt worden.”

Langer volwaardig meedoen

De gemeente gaat de komende tijd in meer buurten pilots starten om te onderzoeken waar de sociale kracht zit, en hoe het deze kracht kan faciliteren en ondersteunen. Zodat hulp geleverd wordt waar het hoort: in de omgeving van mensen zelf, door naasten, vrijwilligers en organisaties waarmee zij een band hebben opgebouwd. “Zo zorgen we er met elkaar voor dat je langer volwaardig mee kunt doen en minder snel genoodzaakt bent een beroep te doen op - zwaardere - zorg.”

De bal rolt

Kortom, de transformatie van de zorg vraagt ook om een verandering van de rol van de gemeente zelf. Minder sturen, meer ‘dienen’. Pieter Kos heeft de bal aan het rollen gebracht. “Daar ben ik trots op. We gaan serieus werk maken van het programma sociale innovatie. Wij blijven ruimhartig regelingen beschikbaar stellen aan mensen die dat nodig hebben, maar daarnaast gaan we ook hierin miljoenen investeren. Het maakt Den Helder tot een van de meest sociale steden van Nederland.”