TEXEL - Het skelet van de gewone vinvis die zondag in verre staat van ontbinding aanspoelde op Texel mag worden bewaard. De burgemeester van de gemeente Texel heeft hiervoor aan Rijkswaterstaat gevraagd een dag te wachten met het ruimen van het kadaver. Op deze wijze kan het skelet behouden blijven en kan er onderzoek worden gedaan. Ecomare is begonnen met het prepareren van het kadaver, dit zal tot uiterlijk maandag 21 augustus 16:00 duren. Rijkswaterstaat zorgt voor de afvoer van het overige restafval. Dit zal naar verwachting maandag aan het einde van de dag afgerond zijn.

Kijken

Mensen mogen op gepaste afstand komen kijken naar het prepareren, maar het kan een onprettig beeld zijn. Omdat er bij een kadaver altijd mogelijkheid is tot besmettingsgevaar heeft de gemeente een afzetting en borden geplaatst. Daarop wordt gemeld om achter de afzetting te blijven en honden aan de lijn te houden.

Geen overlast

Het kadaver ligt buiten de zone van de bewaakte stranden. Recreatief gebruik van de stranden kan gewoon doorgaan.