DEN HELDER - Er waren eens vier klasgenootjes die regelmatig een balletje trapten op een veldje langs de Kanaalweg. Het was 1984. Anno 2017 wordt datzelfde veldje op woensdagmorgen 29 maart om 11.00 uur officieel geopend als trapveldje. Dat gebeurt door kinderen van de Thorbeckeschool, samen met wethouder Pieter Kos en zijn drie klasgenoten van toen. 

Het trapveld is inmiddels omheind door hekken, zodat de bal niet de straat op kan rollen. Door de geplaatste wildroosters kunnen kinderen veilig spelen, het houdt enthousiaste en achter kinderen aanhollende honden buiten. Omdat kinderen van de Thorbeckeschool veelvuldig gebruik maken van het veld hebben zij een bijzondere rol bij de opening. 

Het trapveld  langs de Kanaalweg, tegenover de Postbrug, is te danken aan het Convenant Wijkaanpak Plus. Gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder maken daarbij buurtinitiatieven mogelijk, die bijdragen aan het leuker en mooier maken van een buurt.  

Pieter Kos: “Als jongetje speelde ik hier regelmatig een potje voetbal met klasgenootjes. Het is geweldig leuk dat ik nu als wethouder van de wijk ‘Stad binnen de Linie’, samen met de jongens van vroeger, dit veld officieel in mag wijden met kinderen uit de buurt. Fantastisch om te zien dat hier nog steeds met veel plezier wordt gevoetbald. En het veld is er alleen maar mooier en veiliger op geworden.”