DEN HELDER - De eerder aangekondigde afsluiting van de Burgemeester Visserbrug van vrijdag 8 tot en met maandagochtend 11 december is uitgesteld. Dit in verband met de voorspelde weersomstandigheden.

De onderzoeken naar het mankement aan de brug staan nu gepland op:

  • zaterdag 16 december 2017 van 08.00 – 23.00 uur
  • zondag 17 december 2017 van 08.00 – 23.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden is de N250 ter hoogte van de Burgemeester Visserbrug gestremd voor al het verkeer.

Extra reistijd

Door de stremming van de brug is de doorgaande route via de N250 van en naar de veerpont naar Texel gestremd. Weggebruikers volgen een omleidingsroute en dienen rekening te houden met extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

Omleidingsroutes

Autoverkeer volgt tijdens de afsluiting een omleidingsroute via de Ravelijnweg, Middenweg en Polderweg. Fietsers volgen een kortere omleidingsroute. De route wordt met borden aangegeven. Voor de scheepvaart van en naar de Industriehaven in Den Helder gelden bloktijden. Eens in de 4 uur is doorvaart mogelijk. Aanmelding hiervoor loopt via de Koopvaardersschutsluis. De omleidingsroutes zijn vermeld op de website van WaakSaam, die de werkzaamheden uitvoert.

Vervoer gevaarlijke stoffen

De route Gevaarlijke Stoffen wordt door de afsluiting van de Burgemeester Visserbrug onderbroken. Bedrijven die op 16 of 17 december gevaarlijke stoffen willen vervoeren dienen bij de gemeente Den Helder een ontheffing aan te vragen voor een alternatieve route.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail naar het Servicepunt.