DEN-HELDER - Wij Nieuwediepers wonen niet alleen aan het water, we zoeken het ook regelmatig op. Met warm weer nemen we graag een duik in zee of koelen we af in het zwembad. We gaan met vakantie en brengen met de kids onze tijd door in (sub) tropische zwemparadijzen. Daarom is het van levensbelang dat onze kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis daarvan is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen redden in ons waterrijke land.

Veel zwemdiploma’s

Hoe zit dat eigenlijk in Den Helder? Kunnen onze kinderen zich onder alle omstandigheden veilig en vrij bewegen in het water? Dat wilde ook de PvdA-fractie in de gemeenteraad graag weten. Wij hebben daarom bij de scholen voor primair- en speciaal onderwijs nagevraagd hoeveel 8-jarigen een zwemdiploma hebben. De uitslag stemt sportwethouder Trees van der Paard gerust: “Het blijkt dat 91% van de 8-jarigen een zwemdiploma heeft! Van de 524 kinderen hebben er 108 een A-diploma, 176 hebben A en B en 193 kinderen beschikken over een A,B, en C-diploma. 47 Hebben nog geen diploma maar de meesten van hen zijn nog op zwemles. Van 2 kinderen is aangegeven dat ze gezondheidsproblemen hebben, 6 kunnen er vanwege een (geestelijke) handicap niet zwemmen. Je zou natuurlijk graag willen dat alle kinderen in onze stad over een diploma beschikken, maar 91%: ik vind dat een geruststellende en veilige gedachte! En dat percentage wordt vast nog hoger, want van de groep die nu nog zwemles heeft zullen de meesten hun diploma behalen.“