DEN-HELDER - In januari start de herinrichting van het Stationsvoorplein. Het gebied tussen station, park, watertoren en Beatrixstraat wordt groener, logischer en aantrekkelijker om te verblijven. Voor voetgangers en fietsers komt meer ruimte. Motorvoertuigen krijgen wat minder vrij baan. Dit alles zonder tekort te doen aan verkeersveiligheid en doorstroming.  

Om dit mogelijk te maken heeft het college van B&W een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze liggen vanaf deze week ter inzage. De verkeersbesluiten en bijbehorende tekening zijn in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Een filmpje van hoe het gebied eruit komt te zien staat hier: http://www.zeestad.nl/ontwikkeling/stationslocatie 

Meer ruimte voor voetgangers en langzaam verkeer 

De manier waarop de Beatrixstraat is ingericht, wordt doorgetrokken tot aan de watertoren. Dit gebied, dat aansluit op het Stadspark, wordt uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers. Tussen dit gebied en het plein voor het station komen de rijbanen voor het gemotoriseerd verkeer.

Fietsroute langs Stadspark Julianaplein 

Het autoverkeer aan de oostzijde van het stadspark (bij Rialto) op het Julianaplein wordt beperkt. Doel is een aantrekkelijke fietsroute langs het Stadspark tot aan de Zeedijk te maken. De rijbaan wordt hier veranderd in een (brom)fietspad.  Bedrijven en woningen aan deze kant blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Expeditie-verkeer is hier toegestaan tijdens beperkte uren, net als in de rest van het centrum. Taxi’s hebben altijd toegang. De noord- en westkant van het stadspark, met parkeervakken, blijven beschikbaar voor alle andere motorvoertuigen.

Aanpassen zebrapaden 

De oversteekbaarheid van de rijwegen voor het station is heel belangrijk. Uiteraard wat betreft veiligheid, maar ook als warm welkom in de stad. Daarom wordt de ligging van enkele zebrapaden aangepast, zodat er logische routes ontstaan bij de watertoren, naar het park en richting de Beatrixstraat.

Taxi- en touringcars 

Na het stationsvoorplein wordt ook de Boerhaavestraat opnieuw ingericht. Dat wordt weer een woonstraat zonder taxistandplaatsen. Deze verhuizen namelijk naar de voorzijde van het NS-station. De opstelplaats voor touringcars die nu voor het station is gelegen, gaat naar de overzijde van de weg.

Ruimte voor bussen 

Door het verschuiven van gedeelten van de Middenweg en Parallelweg vermindert bij het busstation de manoeuvreerruimte voor bussen. Daarom krijgt het (bus)verkeer vanaf het busstation voorrang op het verkeer op de oostelijke rijbaan van de Parallelweg (aan de kant van ING). Dit is nodig vanuit het oogpunt van veiligheid en de vlotte doorstroming van het busverkeer.