DEN HELDER - Burgemeester Koen Schuiling gaat, samen met de politie, strakker optreden tegen overlast in de openbare ruimte. Na een aantal incidenten in 2017 tijdens de kermis, op Willemsoord en in het centrum is besloten om in 2018 sneller maatregelen te nemen tegen personen die de openbare orde verstoren.

De burgemeester heeft deze week hierover alvast een waarschuwingsbrief gestuurd aan 18 personen, die in 2017 voor één of meer verstoringen van de openbare orde en veiligheid hebben gezorgd.
De overlast bestond uit onder andere geweldplegingen, vernielingen en/of brandstichting.

Wanneer de politie of toezichthouders van de gemeente zien dat iemand een strafbaar feit pleegt of de openbare orde ernstig verstoort, kan de burgemeester maatregelen nemen. Dit betekent dat betrokkene sneller voor een aantal maanden niet in de binnenstad of een ander door de burgemeester aangewezen gebied van Den Helder mag komen of een geldboete krijgt.