Vogelbescherming Nederland dient bij  de Europese Commissie een klacht in tegen de Nederlandse overheid. Die moet  ertoe leiden dat staatssecretaris Van Dam extra geld voor weidevogelbeheer uittrekt.

Weidevogels als de grutto,de kievit en de scholekster hebben het al decennia moeilijk.Op verzoek van de Kamer kwam Van Dam met een reddingsplan:boeren en anderen voeren het weidevogelbeheer uit onder regie van de provincies.

Volgens de Vogelbescherming is daarvoor wel extra geld nodig.In een brief aan  de Tweede Kamer schreef Van Dam vorige  week dat dat geld er niet komt.