DEN-HELDER - De Koningstraat en omgeving wordt weer een aantrekkelijk woongebied. Gemeente en Woningstichting Den Helder werken hier de komende jaren samen stevig aan. Wethouder Lolke Kuipers en directeur Robbert Waltmann ondertekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst.

Het stadshart van Den Helder moet compacter worden om zijn kracht te behouden. Leegstaande winkels en horecazaken aan de randen van het winkelcentrum, in vooral Koningstraat en Spoorstraat-Oost, worden de komende jaren verbouwd tot woningen. Dat is noodzakelijk voor het verbeteren van de leefbaarheid in deze buurt, bleek ook al uit het vorig jaar gehouden leefbaarheidsonderzoek. Zowel gemeente als Woningstichting bezitten inmiddels veel panden in de buurt en kunnen door de overeenkomst samen aan de slag.

Als eerste staat renovatie/herontwikkeling van woningen aan de Koningdwarsstraat op de planning. Ook is de gemeente in gesprek met de eigenaren van de coffeeshops om deze uit de Koningsstraat te verplaatsen. Spoorstraat-Oost en Koningstraat worden volgend jaar weer toegankelijk voor autoverkeer om te benadrukken dat dit geen centraal winkelgebied meer is. Een deel van de horecazaken heeft plannen om naar Willemsoord te verhuizen.

Op de langere termijn staat verbouw of nieuwbouw van veel meer panden op de planning. Wethouder Kuipers: “Het winkelgebied van het stadshart van Den Helder moet kleiner en gezelliger. Daar werken we aan. De omliggende straten vergeten we daarbij niet. Dat moeten fijne woonbuurten worden, met hier en daar een winkeltje of café. Samen met Woningstichting gaan we dat voor elkaar krijgen. De buurt gaat de komende jaren echt van karakter veranderen.” Volgens Robbert Waltmann slaan we twee vliegen in één klap. “We werken naar een compacter stadshart en we creëren woonruimte dichtbij stedelijke voorzieningen.”