DEN HELDER - Achttien keer is de titel Jutter van het Jaar al uitgereikt! Wie is de volgende die in aanmerking komt?

Wij zoeken inwoners van Den Helder die een positieve bijdrage hebben geleverd aan en voor de stad. De prijs is een erkenning voor iemands inzet om Den Helder mooier, sterker en gelukkiger te maken en draagt bij aan een gevoel van verbondenheid met de stad en haar inwoners.

Heeft u iemand op het oog die voor de titel in aanmerking komt? Draag hem of haar dan voor! In het voorstel moet tot uitdrukking komen op welke wijze de kandidaat zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt en waarom dit van betekenis is geweest voor Den Helder. Uit de voorgedragen kandidaten maakt een jury, bestaande uit een selectie van oud-winnaars, een keuze. De winnaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie, die op 8 januari 2018 gehouden wordt, bekend gemaakt.

Een gemotiveerd voorstel kunt u voor 15 december 2017 sturen naar:

Gemeente Den Helder, ter attentie van Joyce in ‘t Veld, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Gebruik hiervoor het voordrachtsformulier dat op te vragen is bij Joyce in ’t Veld, telefoon (0223) 678193 of via e-mailadres jiv@denhelder.nl