DEN HELDER - De gemeente Den Helder loopt voorop met innovatieve, vernieuwende, kostenbesparende technieken en werkwijzen. Een mooi voorbeeld hiervan is de techniek ‘GreenMax’. Een nieuwe techniek in het groen met biologisch verteerbare ondergrondse kluitverankering.

Het team Wijkbeheer heeft onlangs negen bomen tijdens de aanplantfase op een andere wijze vastgezet dan gebruikelijk. Het gaat hier om drie steeneiken aan de Ambachtsweg 25, één Japanse keizereik achter Doorzwin 53 en vijf iepen aan de Langevliet bij de ingang van ’t Laar. De vijf iepen bij de ingang van ’t Laar staan daarnaast op terpen in verband met de lokaal hoge grondwaterstand.

Aanspannen met ratel
Bijzonder is dat de bomen ondergronds zijn verankerd met verteerbare bio-spanbanden die diep in de grond vast zitten en strak om de kluit heen gespannen staan. Deze bio-verankering zet de kluit vast in de grond en zorgt ervoor dat de nieuw te vormen wortels niet bij elke windvlaag los raken. Een ondergronds verankerde boom zal hierdoor sneller voor stijfheid in de stam moeten zorgen, omdat de bovengrondse verankering ontbreekt. Daardoor krijgt de boom een betere start voor de toekomst en is van betere kwaliteit. De bio-verankering is, als de boom toch scheef gaat staan, meerdere malen opnieuw aan te spannen met een ratel. Het streven is om in de toekomst zoveel mogelijk bomen ondergronds te verankeren om zo de natuurlijke groeiomstandigheden van bomen na te bootsen.

Proef
Omdat dit een proef is, houdt de gemeente deze bomen de komende vijf jaar in de gaten en wordt bekeken hoe arbeidsarm dit is ten opzichte van de traditionele bovengrondse verankering met boompalen en boomband. Daar zit namelijk veel onderhoud aan vast. In principe is de bio verankering onderhoudsvrij. Na vijf jaar is de bio-verankering compleet verteerd. Na aanplant van deze bomen, zoals alle andere nieuw aangeplante bomen in Den Helder, worden er ook nog watergeefranden geplaatst. Deze zijn nodig om de bomen te ondersteunen met groeien. Het watergeven wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Na drie jaar worden de watergeefranden weg gehaald, omdat de bomen het hierna toch zelf moeten redden.