DEN-HELDER - Een woning in Nieuw Den Helder is vandaag voor drie maanden gesloten. Burgemeester  Koen Schuiling heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de vondst van een hennepkwekerij.  

Sluiting woning  In de woning is een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen aangetroffen. Aan de bewoner en de eigenaar van het pand is meegedeeld dat de burgemeester de woning sluit voor de duur van drie maanden. Bij de afweging om het pand te sluiten, weegt zwaar dat drugshandel voor mensen in de omgeving van de woning gevaarlijk kan zijn en overlast geeft.

Wet Damocles Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen en daarbij behorende erven een handelshoeveelheid drugs aanwezig is. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten.