DEN HELDER - Gemeente Den Helder en de Woningstichting slaan de handen ineen om huisuitzettingen te voorkomen die veroorzaakt zijn door huurschulden.

Huurschulden creëren problemen voor huurders, de verhuurder en de gemeente. Huurder en verhuurder krijgen in het ergste geval te maken met een huisuitzetting. Daarnaast biedt de gemeente schuldhulpverleningstrajecten aan.

Vroegtijdig Door samen te werken informeren gemeente en Woningstichting elkaar vroegtijdig en betrekken elkaar in situaties waar huurschulden dreigen of net beginnen te ontstaan. Zo kan de gemeente bij uitkeringsgerechtigden er voor zorgen dat de huurlasten vooraf van de uitkering worden voldaan. In alle gevallen is de inzet en de samenwerking er op gericht om problemen op te lossen en bovenal te voorkomen dat er huisuitzettingen plaats vinden.  

Wethouder Trees van der Paard: “We hebben er vertrouwen in dat met deze samenwerking veel problemen kunnen worden voorkomen en bestaande problemen worden aangepakt. Deze afspraak sluit mooi aan bij het armoedebeleid, dat erop gericht is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dit is een voorbeeld van maatwerk en een integrale aanpak die nodig is bij het armoedebeleid.”