DEN HELDER - Woensdag 26 april worden acht inwoners van Den Helder Koninklijk Onderscheiden. Vanaf 10.00 uur reikt burgemeester Koen Schuiling er zes uit reikt in de Keykegzaal van theater de Kampanje. Één onderscheiding wordt op een later tijdstip uitgereikt wegens vakantie van een gedecoreerde en één onderscheiding wordt uitgereikt door Jeanine Hennis-Plasschaert, demissionair minister van Defensie. 

Tijdens de Algemene Gelegenheid 2017, ook wel  'Lintjesregen' genoemd, worden de volgende inwoners benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau:  

De heer Pieter Jan Baanstra (61)

De heer Baanstra is naast zijn werk al zo’n 25 jaar als vrijwilliger actief op velerlei gebied.
1992 – heden: Vrijwilliger bij de Protestantse wijkgemeente van de Bethelkerk te Den Helder.  Hij was o.a. redacteur van het kerkblad Bethelkerk en initiatiefnemer van het kerkblad ‘Eén en ouderling’. Hij hield zich ook bezig met de jeugdcatechese, de preekvoorzieningen voor alle PKN (Protestantse Kerk in Nederland)-kerken in Den Helder en hij had een aandeel in de ‘Blauwe liedmap’. Thans is hij organist, lid van de werkgroepen Eredienst en Preek van de Leek.

1998 – 1999:
 Vrijwilliger bij H.F.C. Helder.  Hij verzorgde zowel inhoudelijk als de lay-out van het jubileumboek t.g.v. het 90-jarig bestaan van de voetbalvereniging H.F.C. Helder. Tevens heeft hij jarenlang een rol gespeeld bij de zogenaamde ‘pupil van de week’: hij zorgde voor  het maken van de oorkondes en de uitreiking daarvan aan de pupillen.

1999 -  heden: Vrijwilliger bij de Karl May stichting. Hij is actief voor de Arbeits- und Forschungsemeinschaft Stiftung. Dit is een onderzoeksafdeling van de Duitse Karl May stichting, die tevens het Karl May museum beheert. Voor deze organisatie doet hij onderzoek naar de Nederlandse uitgaven van boeken van Karl May en zorgt voor de DuitsNederlandse vertalingen op de website van de Duitse vereniging.

2001 – heden: Mede-initiatiefnemer van en vrijwilliger bij De goede Sint te Den Helder, Den Oever en Schagen. De goede Sint verricht in de maanden november en december betaalde bezoeken om deze inkomsten ten goede te laten komen aan hen die niet de middelen hebben Sinterklaas te vieren. 2010 – heden: secretaris en archivaris van de Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel te  Den Helder. In het eerste jaar heeft hij veel werk gehad aan het secretarisschap, aangezien er nog geen digitale bestanden bestonden. Tijdens de ritualen verzorgt hij de muziek. De heer Baanstra wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Pieter Jan Baanstra te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________________________________________________________________________

De heer Johannes Matthijs Hendriks (82)

De heer Hendriks zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger bij de Zorggroep Tellus te Den Helder.

1986 – heden: vrijwilliger bij de Zorggroep Tellus te Den Helder. Hij bezorgt maaltijden, is aanspreekpunt voor veertig chauffeurs en zorgt voor de roosters van de chauffeurs. Op zeer betrokken wijze staat hij iedere dag klaar voor de chauffeurs, de keuken en de maaltijdafnemers. Naast het bezorgen, bezoekt hij ook af en toe de mensen die gebruik maken van de maaltijdvoorziening en heeft hierdoor een signalerende functie.

1997 – heden: Administrateur en bestuurslid (vanaf 2013 tot heden) van de Vereniging van Eigenaars Middenweg 1 tot en met 59 te Den Helder. Sinds de oprichting in 2013 verricht hij activiteiten als bestuurslid technisch onderhoud en contacten bewoners voor de Vereniging van Eigenaars. Reeds vanaf 1997 was hij actief als vrijwilliger voor de toenmalige beheerder Mulder Beheer BV, als administrateur van de vereniging.

2001 – 2013: Voorzitter van de MarineBedrijf Sport en OntspanningsVereniging (MBSOV), afdeling tafeltennis te Den Helder.

Gedurende 12 jaar was hij voorzitter van de MBSOV, afdeling tafeltennis. Een vereniging met ongeveer twintig leden. Op dit moment is hij nog steeds actief lid en steunpilaar van de club. De heer Hendriks wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Johannes Matthijs Hendriks te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

________________________________________________________________________________________________________________________

De heer Antonius (Toon) Jacobs (81)

De heer Jacobs is sinds april 2001 gepensioneerd als eigenaar van de rijwielhandel Toon Jacobs Rijwielen in Den Helder en is al meer dan 35 jaar als vrijwilliger betrokken bij Recreatieve Toerfiets Vereniging Toon Jacobs in Den Helder.

1981 – 1995: Recreatieve Toerfiets Vereniging Toon Jacobs. De heer Jacobs is medeoprichter van de Recreatieve Toer Vereniging Toon Jacobs. Van 1981-1995 als actief bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter, daarna is hij benoemd als erelid.

1981 – 2012: Verantwoordelijk toerleider. Hij is in deze periode, gedurende het fietsseizoen, talloze keren opgetreden als toerleider, door steeds eerst de tocht te verkennen en waar nodig aan te passen, om vervolgens, als verantwoordelijk toerleider de tocht uit te rijden.

2004 – 2014: Exploitant clubgebouw en kantinebeheerder. Samen met zijn echtgenote was hij kantinebeheerder bij RTV Toon Jacobs. Samen voerden zij het beheer en trachtten het clubhuis zo goed mogelijk te exploiteren. Ook zorgden zij ervoor dat andere verenigingen, zoals Beach-biking Den Helder en wandelvereniging De Razende Bol gebruik konden maken van het clubgebouw.

2008 – 2016: Onderhoudsgever clubgebouw. Hij heeft in deze periode zowel zelfstandig als in samenwerking met een onderhoudsteam alle onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd. Ook groot onderhoud, zoals het vernieuwen van het dak, hoorde hierbij. Maar bijvoorbeeld ook het schilderwerk, het verwijderen van graffiti, het vervangen van deuren etc. 2015 – heden: ‘Fiets en Geniet’. In 2015 heeft hij het initiatief genomen om de activiteit “Fiets en Geniet’ op de kaart te zetten. Dit is gericht op fietstochten voor ouderen met een E-bike.

De heer Jacobs wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Antonius Jacobs te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

________________________________________________________________________________________________________________________

Mevrouw Maria Louise (Riet) Jacobs-Kinsbergen (77)

Mevrouw Jacobs is sinds april 2001 gepensioneerd als eigenaar van de rijwielhandel Toon Jacobs Rijwielen in Den Helder en is al meer dan 35 jaar als vrijwilliger betrokken bij Recreatieve Toerfiets Vereniging Toon Jacobs te Den Helder.

1981 – 2016: Vrijwilliger bij RTV Toon Jacobs. Zij is sinds 1981 actief als vrijwilliger bij de Recreatieve Toer Vereniging (RTV) Toon Jacobs in Den Helder, welke fietstochten voor liefhebbers organiseert. Van 1981 tot 1995 vervulde zij de functie van penningmeester. Zij organiseerde familiedagen, de avondfietsvierdaagse en de contactavonden van de vereniging. Daarnaast was zij, samen met haar echtgenoot, actief als kantinebeheerder.  Ook was zij toerleider van de fietsgroep “Riet”, voor leden die liever op een la(a)g(er) tempo fietsen. Tevens is zij begeleider bij de Fiets en Geniet-fietstocht; een fietsgroep voor 55+.

2009 – heden: Vrijwilliger bij Roses Body. Sinds 2009 is zij vrijwilliger bij Roses Body (een speciaalzaak in borstprotheses) in Arnhem. Zij loopt mee in de jaarlijkse modeshow en toont badkleding en lingerie voor vrouwen met een borstprothese.

In 1995 is zij benoemd tot erelid van RTV Toon Jacobs. Mevrouw Jacobs wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Maria Louise Jacobs-Kinsbergen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

De heer Teunis (Ton) Leentvaar (82)

De heer Leentvaar is ruim 16 jaar actief als vrijwilliger bij Landschap Noord-Holland.

2001 – heden: Vrijwilliger bij het Landschap Noord-Holland. De heer Leentvaar is sinds 2001 actief als vrijwilliger bij het Landschap Noord-Holland.  Hij functioneert als gastheer in de duinen van Den Helder en daarnaast verzorgt hij excursies in deze gebieden. Hij is op professionele wijze betrokken bij de monitoring van de natuur: planten, vlinders, konijnen en vogels. In de jaren heeft hij zich ontwikkeld tot specialist in “het konijn en zijn leefomgeving”. Zijn observaties benaderde hij bijna wetenschappelijk. Hij publiceerde in verschillende vakbladen en praatte op verschillende platforms mee over de ontwikkeling van het konijn in de Noordduinen. Met betrekking tot het draagvlak voor natuurbeheer en voor de tapuitenpopulatie in het bijzonder, is zijn werk van vitaal belang. Tevens was hij samen met een aantal andere vrijwilligers actief betrokken bij het opzetten van een activiteitenbegeleidingsgroep.

De heer Leentvaar wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Teunis Leentvaar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Mevrouw Joke Sedney-Boontjes (65)

Mevrouw Sedney-Boontjes zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger bij diverse activiteiten te Den Helder.

1986 – heden: Vrijwilliger bij de Meerwerf Basisschool Thorbecke te Den Helder.  Zij was voorzitter en secretaris van de ouderraad en driemaal lid van de reüniecommissie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de schoolbibliotheek (laatste 20 jaar) en helpt zij bij o.a. schoolreizen, fietsexamens, het lezen (al 20 jaar leesmoeder, 2 keer per week), ‘luizenmoeder’ (20 jaar) en huiswerkactiviteiten (15 jaar). Niet voor niks kreeg zij de bijnaam ‘super-hulp-oma’.

1990 – heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Basketbalvereniging Noordkop te Den Helder. Zij voert het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast is zij tijdwaarnemer, helpt in de kantine en maakt de accommodatie schoon. Tevens heeft zij, samen met de voorzitter, de Stichting Basketbal Bolwerk Nieuwdiep opgericht, met het doel de samenwerking tussen verenigingen te stimuleren op het gebied van o.a. opleidingen van coaches en scheidsrechters en het organiseren van clinics. Betrokkene is secretaris/penningmeester van deze stichting.

Mevrouw Sedney-Boontjes wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd, ten bate van de samenleving, heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Joke Sedney-Boontjes te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________________________________________________________________________

De heer Albert Herman Laurens Cornelis van de Walle (72)

De heer Van de Walle is al ruim 55 jaar actief als vrijwilliger.

1961 – heden: Vrijwilliger bij Scoutinggroep Minerva te Den Helder/Scouting Nederland. Hij is al ruim 55 jaar actief bij Scoutinggroep Nederland en sinds begin jaren 80 actief lid van Scoutinggroep Minerva te Den Helder. Al tientallen jaren zet hij zich op bijzondere wijze in. Bijvoorbeeld als begeleider van de Rowan/Sherpa’s, als redactielid van het groepsblad, als bestuurslid van de stichting en als kampkok. Ook is hij beheerder van de ‘krantenpot’, is hij muzikant bij de Scoutingband en helpt hij mee met de organisatie en uitvoering van het vervoer met betrekking tot de zomerkampen. Daarnaast is hij voor Scouting Nederland actief als maaltijdverzorger bij de Haarlem Jamborette en andere evenementen.

1979 – 2001: Vrijwillige Brandweer – Hoofdbrandwacht te Den Helder. Hij heeft van 1979 tot 2001 gediend voor de vrijwillige brandweer te Den Helder. In het jaar 2000 resulteerde dit in een 20-jarig jubileum. Dat was toentertijd nog geen reden voor een decoratiemoment. Sinds 2005 is dit aangepast door het ministerie van BZK, waardoor een 20-jarig jubileum nu wel een decoratiemoment is geworden. Dus eigenlijk kunnen we nu zeggen dat de heer Van de Walle, onder andere, met terugwerkende kracht gedecoreerd wordt voor zijn bewezen diensten voor de brandweer.

2010 – heden: Vrijwilliger bij de Historische Vereniging Den Helder. Hij is sinds 2010 actief voor de Historische Vereniging Den Helder, waar hij iedere dinsdagochtend en twee zaterdagmiddagen in de maand voor de bezetting zorgt. Daarnaast verzorgt de heer Van de Walle het fotomateriaal en de digitalisering daarvan.

2010 – heden: Archivaris/voorlichter Traditiekamer De Kooy Den Helder. De Traditiekamer van Vliegkamp De Kooy in Den Helder heeft zich ten doel gesteld het behoud van ‘het De Kooy-erfgoed’ in al zijn facetten te ondersteunen. Hij zet zich actief in als vrijwilliger door één dag van de week aanwezig te zijn als archivaris en voorlichter.

De heer Van de Walle wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd, ten bate van de samenleving, heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Albert Herman Laurens Cornelis van de Walle te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

De heer Jeroen Maria Lemmen (47)

De heer Lemmen is sinds 1987 werkzaam als matroos en onderofficier bij de Operationele Dienst van de Koninklijke Marine, laatstelijk in de rang van adjudant onderofficier. Sinds 2012 is hij Coördinator Verkeersdienst op de Verkeerscentrale Den Helder. Hij is verantwoordelijk voor de (kust)vaart rondom Den Helder, wijst ligplaatsen in de haven toe, coördineert de sleepbootinzet en is aanspreekpunt. Daarnaast is hij lid van de medezeggenschapscommissie van de Havenfaciliteiten en zet hij zich in voor de bevordering van de saamhorigheid binnen de verkeersdienst. Hij initieerde de afname van de Militaire Basisvaardigheden, ontwikkelde een nieuw roostersysteem en actualiseerde de handleidingen voor de verkeersleiders. Ook herschreef hij opleidingsmateriaal voor de opleiding tot nautisch verkeersleider.
Naast zijn hoofdactiviteiten verricht hij de volgende activiteiten:

2002 – heden: Vrijwilliger bij de Marine Watersport Vereniging. Hij was mentor van het (opleidings)zeiljacht ‘Admiraal” en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij is redacteur van het verenigingsblad en ondersteunt het onderhoud van de schepen en het verenigingsgebouw. Tevens draait hij bardiensten en organiseert activiteiten tijdens de Nationale Reddingsbootdag.

2007 – heden: Vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), station Den Helder. Hij was voorheen opstapper, thans reserve-schipper van de reddingsboot ‘Joke Dijkstra’. Daarnaast is hij opleider, organiseert evenementen en de regionale Search- en Resue-oefeningen in samenwerking met de gemeente, de veiligheidsregio, de marinebrandweer en de regionale KNRM-stations.

2013 – heden: Organisator van informatieavonden op het terrein van multidisciplinaire calamiteitenbestrijding. Hij organiseert de samenwerking tussen de Rijkshavenmeester, de Veiligheidsregio, de Kustwacht en de gemeenten Den Helder, Texel en Hollands Kroon.

2013 – heden: Lid van het Havenmeestersoverleg van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). Deze instantie is verantwoordelijk voor het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee 9IBP-W). De heer Lemmen organiseert, buiten zijn werktijd, trainingen.

Hij is drager van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, het Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst in zilver, de Marinemedaille en de European Security Defence Police Service Medal. 

De heer Lemmen wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd en iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Gelet op de aard, duur, provinciale uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Jeroen Maria Lemmen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.