DEN HELDER - Vrijdag 8 december om 22.00 uur gaat de Burgemeester Visserbrug dicht. Maandag 11 december om 04.00 uur kan het verkeer er weer langs. Deze stremming heeft te maken met een onderzoek dat aannemerscombinatie WaakSaam gaat uitvoeren in opdracht van de provincie.

Het bewegende deel van de Burgemeester Visserbrug vertoont een mankement. De oorzaak kan niet met het blote oog worden vastgesteld. Daarom wordt een serie 3D scans van de brug in alle standen gemaakt. Dit onderzoek moet trillingsvrij gebeuren. Daarom is de N250 dus tijdens het onderzoek ter hoogte van de Burgemeester Visserbrug gestremd voor al het verkeer.

Als de onderzoeksperiode te kort blijkt, gaat de brug ook vrijdag 15 december om 22.00 uur dicht tot maandag 18 december 04.00 uur. De uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleidingsroute wegverkeer

Doorgaand autoverkeer volgt tijdens de afsluiting een omleidingsroute via de Ravelijnweg, Middenweg en Polderweg. Fietsers volgen een kortere omleidingsroute. De omleiding is met borden aangegeven.

Hinder scheepvaart

Voor de scheepvaart van en naar de Industriehaven in Den Helder gelden bloktijden. Eens in de vier uur is doorvaart mogelijk. Aanmelding hiervoor loopt via de Koopvaardersschutsluis.