JULIANADORP - Vorig jaar november heeft u een brief ontvangen over het planten van vijf bomen in uw straat.
Op deze informatiebrief zijn verschillende reacties gekomen en dat was aanleiding om de situatie opnieuw te bekijken.

Zoals bekend zijn eerder een aantal bomen (iepen) verwijderd naar aanleiding van stormschade en de aanleg van de fietsbrug richting het Alexanderhof. Deze bomen leverde een mooi beeld op in de straat maar zorgden ook door hun omvang voor verschillende knelpunten.

Veel van deze knelpunten werden veroorzaakt door gebrek aan ruimte voor de boom, zowel boven de grond als onder de grond. Dit zorgde bijvoorbeeld voor overlast door wortelopdruk maar ook voor verminderde stabiliteit. In dit nieuwe voorstel van het planten van bomen zijn we daarom uitgegaan van voldoende ruimte voor de boom als belangrijkste randvoorwaarde.

Deze ruimte konden we niet vinden met de gekozen boom. Daarom is in het voorstel nu uitgegaan van een ander type boom, kleiner en smaller. Het is de iep Ulmus columella geworden. Hoewel kleiner moet ook voor deze iep meer groeiruimte gemaakt worden. We hebben in de straat twee plekken gevonden waar we dit kunnen we doen door de berm te verbreden. U vindt in de bijlage de plattegrond met de locaties.

De bestelde bomen van het oorspronkelijke plan worden nu geplant in de berm ter hoogte van ’t Laar.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bomenplan, dan kunt u tot 14 dagen na verzenddatum van deze brief contact opnemen met mevrouw E. Boverhoff van de afdeling Stadsbeheer op telefoonnummer 0223-678 918 of een e-mail sturen naar bor@denhelder.nl