DEN HELDER - Binnenkort starten we met het snoeien van bomen langs de grachten in de binnenstad. In totaal gaat het om ongeveer 350 bomen waar de snoeizaag in gaat. De bomen staan langs de Westgracht, de Keizersgracht, de Spoorgracht, de Kerkgracht de Binnen- en Achterbinnenhaven, de Weststraat en Zuidstraat.

Het snoeien gebeurt per straat. Op dit moment is de startdatum nog niet precies bekend. Dat heeft onder andere te maken met het weer en de planning van de aannemer. We hopen begin februari 2017 te kunnen starten. Volgens de planning zal er ongeveer 9 weken gewerkt worden aan het snoeien van deze bomen.

Bewoners die aan de betreffende grachten wonen krijgen ruimschoots op tijd een brief waarin we de werkzaamheden in hun straat aankondigen. Tijdens deze snoeidagen mag er niet worden geparkeerd in de straat tussen 07.30 en 16.00 uur. Natuurlijk worden er ook borden geplaatst met de toegestane parkeertijden en plekken. De aannemer die dit snoeiwerk ter hand zal nemen is Manuel boomtechniek.

Jaarlijks worden er bomen gesnoeid. Tegenwoordig gebeurt dat vaker dan vroeger. Dat komt omdat er een achterstand was in de snoeiwerkzaamheden én omdat we nu anders werken. De bomen laten we sinds 3 jaar intensief controleren door een bedrijf.