DEN-HELDER - Voor dit winterseizoen staat de uitvoering van een bomenplan in de Duinroosstraat op de planning van het groenonderhoud.

Populieren zijn snelgroeiende bomen die het goed doen in het Helderse zeeklimaat. Deze boomsoort is daarom op veel plaatsen gebruikt om snel voor groen en beschutting te zorgen. Populieren vragen echter veel ruimte, zowel ondergronds als bovengronds. Na verloop van jaren kunnen de voordelen van deze bomen omslaan in nadelen. Dit is nu het geval in uw woonomgeving. Rond de flats in uw straat zijn in het verleden een groot aantal bomen geplant en dat zorgt nu bij veel bewoners voor overmatige overlast. In aansluiting hierop is een bomenplan gemaakt om de bomengroep uit te dunnen. In de bijlage vindt u de tekening met de bomen waar het om gaat.

Als compensatie van de kap planten we nieuwe bomen aan de rand van de wijk. Hier is meer ruimte beschikbaar, ook op de langere termijn. Op deze manier treedt er geen vermindering op van het totaal aantal bomen in uw wijk.

Bijzonder aan populieren is het doorgroeien van wortels nádat de boom is gekapt. Om overlast van het opschieten van deze wortels tot een minimum te beperken wordt een bijzondere verwijderingsmethode toegepast. De boom wordt afgezaagd, maar een deel van de stam blijft staan om weer uit te lopen. Dit opschot zal regelmatig worden verwijderd waardoor de wortels uitgeput raken en op deze manier weinig overlast zullen geven. Na ongeveer twee tot drie jaar worden deze stronken ook verwijderd.

Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt binnenkort aangevraagd. De aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in ‘Den Helder op Zondag’. Bij deze publicatie staat ook toegelicht hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen de verlening van de vergunning.