DEN HELDER - Wethouder Edwin Krijns wil een verklaring ondertekenen van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV). Ze maken zich zorgen over Brexit en welke consequenties dit heeft voor visserijgemeenten. Met de verklaring vraagt de BPV zoveel mogelijk de belangen van de visserijsector voor ogen te houden. “En het is belangrijk om met zijn allen dat signaal af te geven”, aldus wethouder Krijns.

“Ook Den Helder is verbonden aan de visserijsector. Niet alleen door hier gevestigde visserij, ook doordat we direct te maken hebben met de visserij van Texel en Den Oever. We willen met het ondertekenen van de verklaring het signaal afgeven dat we risico’s door Brexit zo klein mogelijk willen maken”, legt wethouder Krijns uit. De verklaring is opgesteld tijdens een internationale bijeenkomst met visserijgemeenschappen en producentenorganisaties uit Frankrijk, België, Denemarken en Nederland. Er is afgesproken in zoveel mogelijk visserijgemeenschappen uit de EU de verklaring te laten ondertekenen. De verklaring wordt voor de Brexit-onderhandelingen aangeboden aan politici en beleidsmakers, in september of oktober. Bij de onderhandelingen gaat het onder andere over de visserij in de Noordzee.