DEN HELDER - Mijn lieve opa was slachter. Bij het vele wat hij me leerde was dit: liefde voor dieren. Ik denk deze weken vaak aan hem. Hoe zou hij gereageerd hebben op het bericht van de brand waarbij 20.000 varkens het leven lieten? Dat er meer dan 300.000 kippen zijn vermoord vanwege een toegediend anti-luismiddel? Dat er tienduizenden ganzen rond Schiphol zijn omgebracht?

Allereerst denk ik dat hij bedachtzaam zijn messen zou schoonmaken, ze zou wetten, slijpen en achter slot en grendel zou leggen. Wie zoiets op zijn geweten heeft moest maar niet onder zijn ogen komen net als hij zijn vak uitoefende. Nu overdrijf ik vreselijk, mijn opa was een zachtaardige man. Hij kende zijn verantwoordelijkheden. Hij beschermde al wat zwak was. Het angstigste dier werd kalm bij hem en al wat leed werd door hem uit dat lijden verlost. Nooit zou hij leed toevoegen. Uit liefde en respect voor het leven. Al wat 'om tied' kwam had waarachtig een leven achter zich.

En dat zou, vermoed ik, zijn tweede reactie zijn geweest. Wat ben je als je de waarde van het leven zo miskent? Wat is dan eigenlijk bij jou wel in veilige handen? Ja, geld en dat stinkt.

Als kleinzoon luister ik verbijsterd naar het verslag van de brand. Dat "ramen en deuren vanwege de rookontwikkeling gesloten moeten blijven". Of omdat de doodsangst van 20.000 dieren je door merg en been gaat? Daar is geen ontsnappen aan. Waarom spreken we van 'ruimen'? Omdat de waarheid te hard en hol klinkt?

Ik zeg niet dat we allemaal vegetariër moeten worden. Maar dit wel. Mijn lieve beschermende opa heeft me nooit geleerd dat mensen soms beesten konden zijn. "Sommigen zijn veel erger, omdat ze zich beter en hoger voelen en omdat ze de middelen hebben waar dieren niet over beschikken."

Een harde les. Maar ik betaal geen prijs. Ik slijp geen mes, maar wet alleen mijn pen. Ik hoop dat rechters wijsheid tonen en dat bestuurders van zich 'boeren'-organisaties noemende belangenclubs een nieuwe inhoud aan het begrip 'boer' durven geven. Die begint en eindigt met respect voor leven.