DEN-HELDER- Wie heeft het beste idee om mensen die thuis zitten, te activeren via sport en beweging zodat zij kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving? De gemeente heeft hiervoor een prijsvraag uitgeschreven onder sportverenigingen en organisaties in de zorg- en welzijnssector. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het idee uit te voeren. Insturen kan tot uiterlijk 22 januari.

Er borrelen inmiddels al heel wat ideeën op, zo blijkt uit de inzendingen die we al binnen hebben.

Tijdens de eerste ‘Zorg voor Sport’- conferentie, vrijdagavond 27 januari, maken we bekend welk idee wij het beste vinden. Of de besten, want misschien zijn er wel meer goede ideeën die niet voor elkaar onderdoen. ‘Sport en bewegen’ moet daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan doelen op het gebied van participatie, preventie, dagbesteding en zelfredzaamheid. Het prijzengeld is bestemd voor de uitvoering.

Meer samen doen

Hoe kun je ervoor zorgen dat zorg- en welzijnsaanbieders in Den Helder meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport en andersom, zodat sportaanbieders hun poorten letterlijk en figuurlijk meer gaan openstellen voor kwetsbare mensen die buiten de boot vallen? Die vraag staat centraal tijdens het congres in januari. Allereerst zullen de organisaties in de zorg- en de sportsector elkaar daarvoor moeten vinden. Samen kunnen zij zich richten op een aangepast beweeg- en sportaanbod voor mensen die bijvoorbeeld lange tijd ziek zijn of om andere redenen niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan reguliere sport- of beweegactiviteiten.  De bijeenkomst (georganiseerd door de gemeente, Omring, Esdégé Reigersdaal, Sportservice Den Helder, Sportfederatie Den Helder, JVC en de GGZ Noord-Holland Noord) is hiervoor een uitstekende gelegenheid. De deelnemers krijgen goede voorbeelden te zien van succesvolle combinaties van zorg- en sportactiviteiten. Daarnaast kan men deelnemen aan diverse inspiratiesessies.

Zoveel mogelijk organisaties zijn persoonlijk geïnformeerd over het congres en de prijsvraag. Toch kan het zijn dat enkele organisaties aan de aandacht zijn ontglipt. Hebt u als sportvereniging of zorg-/welzijnsorganisatie geen uitnodiging ontvangen? Daarvoor dan bij deze onze excuses. Laat het in ieder geval geen reden zijn om niet aan het congres en de prijsvraag deel te nemen! Bel voor meer informatie met Cees Kooy van de gemeente Den Helder, via telefoonnummer 06-10406580 of mail naar c.kooy@denhelder.nl .